• Select Country

Wizja

Zdobycie pozycji lidera na rynku dermatologicznym dzięki wyspecjalizowanym pracom rozwojowo-badawczym i umiędzynarodowieniu marki.